«Տոն-Թեքնիքս» ՍՊԸ-ն ավիացիոն անգարի նախագծի ներկայացման գնման գործընթացը հայտարարում է չկայացած հետևյալ հիմնավորմամբ՝ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին: Գնման գործընթացին մասնակցող անձանց կողմից չի ներկայացվել անհրաժեշտ նմանատիպ աշխատանքային փորձի առկայության մասին տեղեկատվություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արման Մալոյանին։

Հեռախոս՝ 077 93 02 57
Էլ. փոստ՝ a.maloian@tontechnics.aero

en_US